HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

„Budi prirodan – Budi aktivan“

U sklopu projekta „Dalmacija Nature“ dovršena je brošura „Budi prirodan – Budi aktivan“ koja promovira aktivni turizam u zaštićenim i Natura 2000 područjima.

 

Online primjere na hrvatskom i engleskom jeziku možete preuzeti sa službene stranice Udruge Sunce na slijedećom linku: http://sunce-st.org/hr/multimedija/publikacije

 

 

Brošura Budi prirodan – budi aktivan nudi pregled najčešćih oblika aktivnog turizma vezanih uz zaštićene prirodne lokalitete uvrštene u europsku ekološku mrežu Natura 2000. Nastala kroz projekt Priroda Dalmacije, otkriva najljepše dijelove prirode triju hrvatskih županija: Šibensko-kninske, Splitsko-dalmatinske i Dubrovačko-neretvanske.