HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Održana prezentacija projekta LIFE DINALP BEAR

U petak, 11. rujna 2015. godine u prostorijama Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ u Podgora selu, održana je prezentacija projekta „Upravljanje populacijom i zaštita smeđeg medvjeda u sjevernim Dinaridima i Alpama“, LIFE DINALP BEAR .

 

Predstavnike lokalnih lovačkih udruga, Hrvatskih šuma - Šumarija Makarska i djelatnike Parka sa ciljevima projekta je upoznao dr. med. vet. Slaven Reljić sa zavoda za biologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu.


Glavni ciljevi LIFE DINALP BEAR projekta su monitoring, upravljanje i zaštita populacije smeđeg medvjeda (Ursus arctos) na prostoru dodira Alpi i Dinarida, promocija suživota i smanjivanje konflikata između medvjeda i čovjeka, te promocija prirodne ekspanzije smeđeg medvjeda iz područja Dinarida u alpski prostor. Projekt će trajati do polovine srpnja 2019. godine, a na njegovoj provedbi sudjeluje ukupno devet partnera iz četiri države (Italija, Austrija, Slovenija i Hrvatska).