HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Raspisan natječaj za imenovanje ravnatelja-ice Javne ustanove „Park prirode Biokovo“

Upravno vijeće Javne ustanove „Park prirode Biokovo“, na temelju članka 40. Zakona o ustanovama (NN br: 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), članka 134. i 135. Zakona o zaštiti prirode (NN80/13), te članka 14., 26. i 27. Statuta Ustanove, Odlukom od 06. srpnja 2015. godine raspisalo je natječaj za imenovanje ravnatelja-ice Javne ustanove „Park prirode Biokovo“.

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja-ice Javne ustanove "Parka prirode Biokovo"

 


1. Uvjeti:


- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i društvenih područja
- 5 godina radnog iskustva u struci
- poznavanje zakona regulative zaštite prirode i osnova upravljanja zaštićenim područjem
- poznavanje rada na PC i komuniciranje Internetom


2. Ravnatelj-ica se imenuje na 4 godine.


3. Uz prijavu za natječaj, kandidat-kinja treba priložiti:


- program rada za mandatno razdoblje
- dokaz o stručnoj spremi
- potvrda o radnom stažu od HZZMO
- životopis i detaljan opis dosadašnjeg rada
- presliku domovnice
- dokaz o nekažnjavanju


4. Imenovani kandidat preuzima dužnost po Rješenju o imenovanju.


- Nepotpune prijave neće se razmatrati.


5. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 dana od objave natječaja.


- rezultatima natječaja kandidati-kinje bit će obaviješteni-ne u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.


6. Prijave s naznakom („natječaj za ravnatelja-icu, ne otvaraj“ ) poslati na adresu: Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, 21300 Makarska, Marineta – Mala obala 16