HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

OBAVIJEST: Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo

Na temelju odredbe članka 94. zakona o prostornom uređenju („Narodne novine „, br. 153/2013), a vezano za odredbu članka 188. istog Zakona, odnosno odredbe članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, br. 76/2007, 38/2009, 55/2011, 90/2011 i 50/2012), Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je objavilo Javnu raspravu o prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo.

 

Javna rasprava će se provesti u razdoblju od 02. do 31. ožujka 2015. godine.

 

Javni uvid biti će svaki radni dan u terminu od 9,00 do 12,00 sati u prostorijama Grada Makarske, Obala kralja Tomislava1, soba 26 i u Općini Zagvozd, Franje Tuđmana 65.


Javno izlaganje o Prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo održati će se 11. ožujka 2015. godine u Makarskoj, u dvorani Aparthotela „Miramare“, Šetalište Svetog Petra 1, s početkom u 12,00 sati, te 12. ožujka 2015. godine u Zagvozdu, u općinskoj vijećnici Općine Zagvozd, Franje Tuđmana 65, s početkom u 12,00 sati.


Mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogu se upisivati u Knjigu primjedbi na mjestu održavanja javnog uvida za vrijeme njegova trajanja, dati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja ili pisanim putem uputiti nositelju izrade - Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja putem JU Zavoda za prostorno uređenje Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split, najkasnije do zaključenja javne rasprave 31. ožujka 2015. godine.

 

Na internet stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, linku http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14406 možete pronaći prijedlog prostornog plana Parka prirode Biokovo.