HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Obilježena 50. obljetnica reintrodukcije divokoze na planinu Biokovo

U subotu, 6. prosinca 2014. godine u hotelu Park u Makarskoj održana je svečana sjednica Lovačke udruge Biokovo, povodom 50. obljetnice puštanja prvih divokoza u biokovsku divljinu, kao prvi korak u projektu naseljavanja životinje koja je danas jedan od zaštitnih znakova Parka prirode Biokovo.

 

Projekt reintrodukcije divokoze je započet 1964. godine na inicijativu članova Lovačke udruge Biokovo, a do 1969. godine je u prirodu pušteno prvih 48 grla. Broj divokoza je u pojedinim godinama premašivao tisuću, a temeljem projekta „Istraživanje i monitoring divokoze (Rupicapra rupicapra L) u Parku prirode Biokovo“ koje je provodila Javna ustanova u suradnji sa Agronomskih fakultetom u Zagrebu, procijenjeni broj grla koja danas naseljavaju Biokovo je između 350 i 400.