HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Raspisan natječaj za stručnog suradnika-icu za obavljanje poslova vođenja projekata

U ponedjeljak 24. ožujka 2014. godine Javna ustanova "Park prirode Biokovo" raspisala je natječaj za zapošljavanje stručnog suradnika-icu na određeno vrijeme od 15 (petnaest) mjeseci na obavljanju poslova vođenja IPA BBio projekta Sustainable development of the border regions through preservation of autochthonous breeds and establishment of gene centres in Buhovo and Biokovo. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave.

 

Za zapošljavanje je potrebno imati visoko stručno obrazovanje prirodnog, biotehničkog, tehničkog, društvenog usmjerenja ili druge odgovarajuće spreme, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na PC-u, položen vozački ispit B kategorije, završen program edukacije „EU škola“ za upravljanje programima i projektima te tri godine radnog iskustva.

 

Uz prijavu za natječaj, kandidat-kinja treba priložiti:

- kratak životopis
- ovjeru preslike diplome
- dokaz o radnom iskustvu
- ostale potvrde (znanje engleskog jezika, vozački ispit i potvrda o završenom programu
edukacije)
- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 (šest) mjeseci)

 

Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.
Prijave na natječaj kandidati-kinje mogu poslati na adresu: Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, Marineta – Mala obala 16, 21 300 Makarska, s napomenom „Za natječaj“.