HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Nastavak aktivnosti povodom obilježavanja Svjetskog dana voda, 22. ožujka

Unatoč lošem vremenu u srijedu, 26. ožujka 2014. godine zaposlenici Ustanove obišli su lokve, bunare i kamenice uz sjevernu granicu Parka i na području Kaoca u svrhu planiranja potrebnih aktivnosti za očuvanje lokvi, kamenica i bunara na području Parka, te čišćenja od otpada. Također je započeto popisivanje „divljih odlagališta“ u kontaktnoj zoni Parka.

 

Obilazak lokvi, kamenica i bunara uz sjevernu granicu Parka i na području Kaoca koji je bio planiran u sklopu akcije obilježavanja Svjetskog dana voda za ponedjeljak, 24. ožujka 2014. godine proveden je jučer, 26. ožujka 2014. godine u vremenu od 8:00 do 15:45 sati. Lokve, kamenice i bunari na području Parka značajna su vodena staništa i rezervoari pitke vode za životinje koje treba očuvati i u svrhu očuvanja vrsta koje u njima obitavaju. Usprkos kiši koja je padala tijekom cijelog dana stručna služba, služba čuvara prirode i tehnička služba Ustanove obišla je lokvu u Čikešima na početku planinarske staze za Krajsku kuću, te bunar pored starog hrasta na istoj stazi. Tijekom obilaska utvrđeno je postojeće stanje, potreba planiranja i provedbe aktivnosti u svrhu očuvanja bunara odnosno uređenja okolnog područja i postavljanja interpretativnih tabli Parka. Nakon toga uslijedio je zajednički obilazak, ravnatelja i zaposlenika ostalih službi Ustanove, na području Kaoca gdje su snježne pahulje i vjetar onemogućile cjelovito provođenje akcije čišćenja područja od otpada. Iz tri bunara na području Kaoca sakupljen je otpad s površine te zamijećeni otpad na centralnom platou koji je propisno zbrinut.
 

U sklopu ovog obilaska provedena je provjera stanja i kartiranje divljih odlagališta otpada uz granice Parka s ciljem planiranja i provedbe njihove sanacije. Obiđena su sva kritična mjesta uz sjevernu granicu Parka od Grabovca, Čikeša, Zagvozda, Rastovca, Milića, Župe, Rašćana preko Turije do Kozice, Miočevića, Šošića, Saranča, Prisike i Staze. Prikupljena je fotodokumentacija i zabilježene koordinate te utvrđeno postojeće stanje potrebno za planiranje i provođenje daljnjih akcija čišćenja i sanacije.