HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Raspisan natječaj za stručnog voditelja/icu

U srijedu 30. listopada 2013. godine Javna ustanova "Park prirode Biokovo" raspisala je natječaj za prijam službenika/ice u radni odnos stručni voditelj/ica na mandatno razdoblje od 4 godine. Rok za podnošenje prijave je 10 (deset) dana od dana objave natječaja u službenom glasilu.

 

Uvjeti:


- magistar struke ili specijalist struke iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih i tehničkih područja
- radno iskustvo u struci najmanje 5 godina
- aktivno znanje jednog svjetskog jezika
- poznavanje rada na PC-u
- položen vozački ispit B kategorije


Stručni voditelj-ica imenuje se na vrijeme od 4 godine

 

Uz prijavu za natječaj, kandidat-kinja treba priložiti:


- program rada za mandatno razdoblje
- kratki životopis
- domovnicu
- presliku diplome
- potvrdu o radnom stažu
- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci


Rok za podnošenje prijave je 10 dana od objave natječaja u službenom glasilu.


Prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.


Prijave na natječaj kandidati-kinje mogu poslati na adresu: Javna ustanova „Park prirode Biokovo“, Marineta – Mala obala 16, 21 300 Makarska, s napomenom „Za natječaj“.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.