HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Osnovana Mreža stručnjaka za pripremu i provedbu EU projekata

U petak, 14. prosinca 2012. godine u Splitu, na prigodnoj svečanosti u Vili Dalmacija osnovana je Mreža stručnjaka za pripremu i provedbu EU projekata.

Mreža stručnjaka za pripremu i provedbu EU projekata osnovana je od polaznika triju do sada održanih „EU škola“, a čine je službenici zaposleni u jedinicama lokalne samouprave, i javnim ustanovama sa područja Splitsko dalmatinske županije. „EU škola“ je organizirana od strane županijske razvojne agencije „RERA“ uz potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te županije, a riječ je o ciklusu programa obrazovanja za upravljanje programima i projektima koji se financiraju iz nepovratnih financijskih sredstava EU.