HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Održano predavanje o upravljanju vukom u Hrvatskoj, metodama monitoringa i inventarizacije velikih zvijeri.

U petak 14. prosinca 2012. godine u organizaciji Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ održano je predavanje o upravljanju vukom (Canis lupus Linnaeus, 1758.) u Hrvatskoj, metodama monitoringa i inventarizacije velikih zvijeri.

U sklopu predavanja koje je održano u prostorijama lovačkog društva „Biokovo“ u Makarskoj, održana su dva zasebna mini predavanja, „Plan upravljanja vukom u Hrvatskoj“ i „Metode monitoringa i inventarizacije velikih zvijeri“ koje je održala dr.vet.med. Jasna Jeremić, voditeljica odsjeka za udomaćene svojte u Državnom zavodu za zaštitu prirode, te „Monitoring i metodologija provedbe: Akcije praćenja tragova u snijegu“ koje je održao dr.vet.med. Josip Kusak, viši asistent u Zavodu za biologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanju su prisustvovali gotovo sva lovačka društva sa područja Parka, te su im tom prilikom podijeljeni „Protokoli za određivanje brojnosti velikih zvijeri prema tragovima“ i „Formulari za unos podataka o praćenju tragova u snijegu.“