HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Park prirode Biokovo na otvaranju poučno-pješačke staze Stinice - Roški slap - Oziđana pećina u Nacionalnom parku Krka

U petak, 27. travnja 2012. godine, djelatnici Javne ustanove „Park prirode Biokovo“ na poziv djelatnika Javne ustanove „Nacionalni Park Krka“ sudjelovali su na otvaranju novo izgrađene poučno-pješačke staze Stinice - Roški slap - Oziđana pećina, unutar NP Krka, koju je svečano otvorila Ministrica zaštite prirode i okoliša, dr. sc. Mirela Holy.

Staza je uređena u sklopu projekta Održivog upravljanja posjetiteljima Parka, koji se provodi radi smanjenja pritiska posjetitelja na Skradinski buk i poticanja razvoja ruralnih gospodarstava uzvodnog dijela NP Krka, a dio je nacionalnog Projekta integracije u EU Natura 2000, kojeg provodi Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, u kojem sudjeluje i Javna ustanova „Park prirode Biokovo“ sa svojim projektom „Kontrolirano upravljanje posjetiteljima u Parku prirode Biokovo uz jačanje interpretacijskih sadržaja Parka“