HR | EN
Stadoh na povišeno mjesto i doživjeh milinu radosti.
Dr. fra Jure Radić

Istraživanje kaverni u tunelu Sv. Ilija

U srijedu 20. lipnja 2012. godine članovi Hrvatskog biospeleološkog društva i djelatnici Parka prirode Biokovo posjetili su tunel Sv. Ilija u izgradnji, te su tom prilikom obišli i tri kaverne koje su pronađene prilikom gradnje pomoćne cijevi tunela.

Jedna od najvećih vrijednosti Biokova i težište istraživanja podzemnih, špiljskih staništa je spoznaja ekoloških čimbenika i faune speleoloških objekata, kojima se bavi posebna znanost - biospeleologija. Sustavnim biospeleološkim istraživanjima dobivaju se nove spoznaje o evoluciji i mehanizmima prilagodbe špiljske faune, biološkoj raznolikosti podzemnih ekosustava Biokova, koji obiluju endemičnim i reliktnim vrstama, te brojnim drugim aspektima špilja. Kroz provedena desetogodišnja biospeleološka istraživanja (2002-2011) članovi Hrvatskog biospeleološkog društva (HBSD) otkrili su brojne nove predstavnike špiljske faune za Biokovo, ali i brojne svojte nove za znanost, od kojih su neke već znanstveno opisane, dok za neke opis tek predstoji.


Međutim, najslabije je upoznata špiljska vodena fauna Biokova, jer su njihova staništa na Biokovu vrlo duboko u masivu te im je pristup iznimno otežan. Izuzetna prilika pružila se otkrićem kaverne u tunelu Biokovo, koja je zanimljiva kako speleološki, jer predstavlja vrlo duboke dijelove jama, tako možda i još više biospeleološki, jer pruža mogućnost pristupa i istraživanja teško dostupnim dubokim špiljskim staništima. Postoji mogućnost otkrića vodenih špiljskih staništa s većim akumulacijama vode, te brojnom i raznovrsnom vodenom, stigobiontnom faunom. U tom slučaju, uz već poznate stigobionte srednje Dalmacije, očekuju se i nalazi vrsta još nepoznatih za znanost.